Barmhjertighedspartiet

Barmhjertighedspartiet vil føje spirituel dimention til folketinget.

Som "læger uden grænser" forholder sig til sine patienter, øver medlemmerne af Barmhjertighedspartiet sig i at forholde sig til sine medmennesker. 

Den barmhjertige samaritan er forbilledet. 

Med udgangspunkt i hjertet, - som er hjemsted for visdom og Kærlighed - med stort K ja, for der er ikke tale om den, som har had som modsætning, men om den, som er tålmodig og som tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt” - vil vi øve os i at være ærlige og til stede. 

Den, der kæmper, tilfører energi til det, hun/han kæmper imod.  

Ved at konfrontere modstanderen/fjenden bekræfter hun/han dennes betydning. 

"Den, der kæmper mod en drage, bliver selv en drage". 

Frem for at kæmpe, vil medlemmerne af Barmhjertighedspartiet bygge Paradis på Jorden ved at lyse med det gode eksempel.

Barmhjertighedspartiet vil skabe balance 

Ved at manifæstere og skabe vækstbetingelser for det feminine princip, gives der mulighed for forening af den maskuline og feminine pol i mennesket. 


Barmhjertighedspartiets medlemmerne arbejder på at:  

1 - "Feje for egen dør...." og "Gribe i egen barm" = at integrere sin skygge.

2 – sammensmelte følelsesmæssige modsætninger - jalousi/forelskelse - skam/fryd - had/kærlighed osv. 

3 – integrere sin modsatkønnethed. 

4 – sprede lys. 

Lad os mødes her på nettet og i virkelighedernes verden for at udveksle visdom (egen erfaret kundskab brugt med kærlighed), så vi kan støtte og styrke hinanden.