Hvilke metode tager Barmhjertighedspartiets medlemmer i anvendelse for at nå målet? 
For at være sikker på, at medlemmerne som gruppe kommer til at arbejde sammen - “trække på samme hammel”, betinger jeg mig, at deltagerne både indser det tjenlige i at deltage i den praksis, som er beskrevet nedenfor, og deltager i den. 
Det er igen en transpersonlig oplevelse, der viser vej. 

 

Transpersonlig oplevelse

"Hvad skal der til for at få en gruppe til at arbejde sammen?" nærmest råbte jeg ud i universet en dag, hvor jeg fortvivlede over, hvordan menneskene omkring mig havde travlt med at "mele deres egne kager" og lod fællesskabet "gå for lud og koldt vand."  

Så ser og oplever jeg mig selv sidde i en rundkreds på gulvet sammen med en del andre mennesker.  

Vi holder hinanden i hænderne.  

En cirkel af Hvidt Lys cirkulerer mellem og forbinder vore rodcentre.  

En cirkel af Hvidt Lys cirkulerer mellem og forbinder vore hjertecentre.  

En cirkel af Hvidt Lys cirkulerer gennem vore tindinger og forbinder vore pinealcentre.  

Vi sidder sådan en stund og bøjer så vore kroppe lidt bagover og løfter vore hænder (stadig holdende vi i hånd) op over vore hoveder og let bagover.  

Et lys, som har rejst sig i gruppens centrum, søger opad.  

Et Hvidt Lys kommer susende oppefra og rammer ned i gruppens centrum med enorm kraft, og de to lys smelter sammen.  

Lysets struktur bliver herved partikulær og svæver som fine lysende krystalpartikler op over os og daler ned omkring os og bag og -  

Samtidig er det Kloden, disse Lyskrystaller daler ned omkring.  

En mægtig stemme siger: ”Det skal til for at få en gruppe til at arbejde sammen.”  

 

Mine tanker om denne praksis: 

1 - Lyscirklen, vi sidder på:   

Vi deler den materielle virkelighed mellem os, energien flyder frit, ingen kan foretage sig ophobning, ingen kan gemme til natten (og katten) Vi udgør samme enhed, èn menneskehed, vi har samme rod.   

Energien, der cirkulerer mellem os er af højere bevidst karakter og dermed upersonlig  

2 - Lyscirklen, der cirkulerer mellem vore hjerter gennem vore hænder:  

Om denne lyscirkel gælder også, at energicirkulationen modvirker "propper", så ingen forbliver uden kærlighed uanset køn, alder, hudfarve, vægt osv.   

Enhver, der sidder med i praksis, gennemstrømmes af kærlighed - giver og modtager i den fritflydende strøm, som er den naturlige kærlighed mellem alt levende, og som kan sammenlignes med blodets kredsløb i et menneske. Alle celler forsynes med ilt fra blodet, uanset om de udgør en del af huset, knoglerne eller leveren osv.  

3 - Lyscirklen mellem vore pinealer:   

Vi deler både tanker og indsigter med hinanden. Vi tuner ind i en højere bevidsthed, intuition. Da indsigter kan optræde sporadisk og mere eller mindre bevidste, udgør gruppen et fint værktøj for den højere bevidsthed, da medlemmerne i gruppen lader deres brikker indgå i en helhed, hvorved det samlede billede kommer til at stå klart for enhver, så alle kommer til at "trække på samme hammel."  

4 - De to Lys, der forener sig, vil jeg ikke udtale mig om, det ligger over min forståelsesramme; men jeg kan vældig godt li` at tænke på, at en vismand engang kaldte menneskene "Jordens lys" - han citeres også for at have sagt, at hvor to eller flere er samlede i hans navn, vil han være midt iblandt dem <3  
 
Mange er vågnet og mange vågner til bevidsthed om, at opgaven er at bringe Lys til kloden, Jorden.  
 

Jeg håber rigtig mange vil være med i praksis, så vi kan arbejde på at løse opgaven.  

Man behøver ikke være fysisk sammen, man kan blot visualisere hinanden.