Om os


Mit navn er Kirsten Merrild, og jeg er leder af Barmhjertighedspartiet

Jeg brugte med stor taknemmelighed Forfatningspartiets upolitiske platform Frihedslisten til at få nogle budskaber og pædagogiske overvejelser
ud i æteren.
Forfatningspartiet fusionerede efter valget 2021 med Frihedslisten og tog navneforandring til Frihedslisten.
Frihedslisten var hermed et politisk parti. Jeg mærkede, at jeg ikke hørte hjemme her, så jeg trak mig tilbage.
Jeg drømte så, at jeg havde startet et nyt politisk parti, som hed Barmhjertighedspartiet. Vi var en del mennesker samlede, som talte om og arbejdede på den ny politik.

Barmhjertighedspartiet er altså ikke min opfindelse, men min opgave, og jeg håber, jeg vokser med den, og at I, som har sagt ja til samme opgave, slutter jer til Barmhjertighedspartiet, så vi kan arbejde målrettede sammen om at skabe Paradis på Jorden.

Min rolle i Barmhjertighedspartiet:
Well - jeg har ikke ønske om at skulle i folketinget af personlige årsager, men for at virke som en trojansk hest for en bevidsthed, som er højere og bredere end den, der på nuværende tidspunkt råder på "Borgen."
I første omgang vil bare det, at få Barmhjertighedspartiet godkendt til at stille op til valg og få Barmhjertighedspartiets værdigrundlag og målformulering spredt, mane til eftertanke, og det vil forhåbentlig få folketingsmedlemmerne til at forsøge at implementere værdigrundlaget fra Barmhjertighedspartiet i deres eget politiprogram i den udstrækning, de finder det nødvendigt for ikke at miste stemmer.
Endvidere vil menigmand få forståelse for, at selvom mænd og kvinder ligestilles, er ubalancen mellem feminin og maskulin energi ikke løst.
Det feminine undertrykkes mere og mere i både kvinder og mænd, og ubalancen er fatal.
Det er jo ikke i det feminines natur at kæmpe eller slås, så det maskuline må give plads.
Det enkelte menneske må nå denne erkendelse og give plads til det feminines vækst i sig selv, for at finde balancen og blive hele mennesker.
Når det feminine og det maskuline smelter sammen i et menneske, er det feminine ikke feminint, og det maskuline ikke maskulint, de to ophæver hinanden og transcenderer fra solar plexus, (hvorfra dualiteter udtrykkes) til hjertet, som åbner sig og Visdommen og Kærligheden, - som er evig
og tålmodig, som tåler alt, tror alt, håber alt, og udholder alt - udfolder sig.
Individet forvandler sig fra at identificere sig som kvinde eller mand, til at identificere sig som menneske - Medmenneske.