Modsætninge mødes

I foråret 2008 fik jeg indopereret en stent i hjertet på grund af en blodprop, der var tæt på at tage livet af mig.
I de efterfølgende ti år, fik jeg angstanfald. Pludselig hjertebanken med åndenød, koldsved og en fornemmelse af at blive flydende indvendig.
Anfaldene, som var meget ubehagelige, stod på omkring ti minutter ad gangen, og de kom med kun to til tre timers mellemrum døgnet igennem.
Jeg var og er ikke bange for døden, og havde på det tidspunkt et par gange konfronteret selve dødsangsten, magtet at blive i den, sige ja til den, for så at passere til andre bevidsthedsniveauer.
Men dette var ikke dødsangst, det var en mere diffus angst.
Jeg blev i angsten, mærkede den og undersøgte den, forsøgte af finde ud af, hvad den var der for, hvad den ville mig, men jeg kunne ikke blive klog på den.
Jeg arbejdede også at trække energien fra angsten og samtidig berolige mit hjerte ved at centrere i hjertet, visualisere novemberhimlens blå farve og lytte til lyden “peace” mens hjertet galoperede.
Da jeg ikke kunne finde nogen personlig årsag til denne angst, konkluderede jeg, at der måtte være tale om en kollektiv angst, som havde fundet en vej til minbevidsthed, og jeg tænkte, at jeg jo nok måtte tage min del af denne angst på mig, da jeg jo er en del af menneskeheden og det kollektive bevidsthedsniveau, som vi alle har del i.
Så en nat, hvor angsten igen ruskede mig, og jeg havde sat mig op for bedre at være i den, var jeg pludselig i et helt andet rum, og jeg var der som en lysende søjle. Det var et torturkammer, jeg var kommet ind i, og en bøddel var i gang med at torturere et offer.
Jeg tror, den type oplevelser kaldes astralrejser – men jeg ved det ikke. Mine tanker var meget klare og hurtige, det hele kom nærmest oven i hinanden og på en gang, men strukket ud over tid, var det sådan:
Min første impuls var at slå bøddelen i hovedet med noget hårdt, for at stoppe torturen. Med den impuls fulgte en vision, hvor jeg ser en lang række bødler og ofrer der bytter roller og skiftes til at slå og blive slået, for der kom en, som så mig slå, og som så slog mig, og så var der en, der så den person slå mig, og slog den person, og sådan blev det ved i en uendelighed, og uendeligheden krummer, så derfor kom vi til at slutte en cirkel – en ond cirkel, som vi vedligeholdt.
Den vision tog et splitsekundt, og jeg erkendte, at jeg ikke skulle blande mig. Jeg mærkede, at den angst, jeg oplevede befandt sig her også og både bøddel og offer var gennemsyrede af denne angst.
Jeg vidste, at jeg ikke skulle gribe ind, jeg skulle lyse, for Lyset ville kunne bevidstgøre begge parter om deres fangenskab i den onde cirkel, og kunne de først selv begribe, hvad de holdt på med, ville de blive i stand til at give afkald på hævnen og på den måde bryde denne onde cirkel.
Så jeg blev der, så længe angsten ruskede mig, og jeg bad Det Hvide Lys strømme fra Den Højere Bevidsthed gennem mit kroneventer til mit hjerte med min indånding og sprede sig fra mig hjerte til denne situations involverede parter.
Jeg forstod, at jeg ikke kan dømme eller udpege en skyldig i nogen som helst mellemmenneskelige sammenhænge, hvor den ene kun er et svar på den anden. Den ene reagerer ubevidst på den andens kalden, og vi påtager os midlertidige roller i hinandens "dårskabsteatre” som Herman Hesse kalder vores bevidstløse ageren i verden.
Jeg skal ikke gøre verden til et bedre sted at være, ved at ændre på noget, jeg skal arbejde på at udvikle Kærlighed til alt, hvad jeg møder, uanset hvordan det tager sig ud fra et personligt perspektiv.
Min opgave er: at lyse.
Efter denne oplevelse begyndte jeg at velkomme angstanfaldene, idet jeg forstod, at det var en del af min opgave, med at bygge Paradis på jorden, at jeg sendte lys til denne problematik.
Anfaldene blev kortere og kortere og mellemrummene mellem den længere og længere til de helt forsvandt.
Og jeg fik ny opgaver <3