Politik
Lad os ændre: "Den kloge narer den mindre kloge" til: - "Den kloge hjælper den mindre kloge".


Barmhjertighedspartiet vil skabe rammer for værdig abdicering, efterhånden som det "gamle" system og dets håndhævere må forlade deres magtpositioner.
Barmhjertighedspartiet vil bygge op - dog ikke på bekostning af hverken natur, dyr eller mennesker.
Barmhjertighedspartiet går ind for ligeværdighed, og vil arbejde for et pengeløst samfund, hvor den enes time er den andens time værd.
Barmhjertighedspartiet vil opstille ligeværdige muligheder for mennesker, som ønsker at værne om liv, frem for at slå ihjel.
Derfor vil Barmhjertighedspartiet indføre "værne-om-pligt" og de unge, som vælger denne retning, skal naturligvis ha` lige så gode vilkår og muligheder, som dem, der vælger at gå ind i militæret.
Ikke kun omsorg for menneskeliv kommer ind under værne-om-pligten, men også dyr og planter, jord, vand luft – ja hele klodens eksistens. <3
Barmhjertighedspartiet vil ikke nedbryde det nuværende system, men fremkomme med løsningsforslag, der tjener ligeværd.
Barmhjertighedspartiet vil prioritere "alternative" behandlere på lige fod med de nu autoriserede behandlingsmetoder. Offentlige tilskud skal følge klienten, sådan at tilskuddet tilfalder den behandler, klienten vælger at konsultere. Tandlæger skal ind under samme ordning.
Barmhjertighedspartiet vil skabe lige vilkår mellem traditionel forskning og åndsforskning - videnskab og åndsvidenskab.
Barmhjertighedspartiet går ind for, at alle offentlige græsarealer opdyrkes eller beplantes med frugtbuske og -træer. Vild med vilje.
Barmhjertighedspartiet vil stoppe skadeforvolderne frem for at dulme de symptomer skadeforvolderne forårsager.
Barmhjertighedspartiet vil forbyde enhver form for kemikaliske sprøjtemidler, chemtrailing, udledning af spildevand osv. osv
Barmhjertighedspartiet vil tilgive frem for at anklage.
Barmhjertighedspartiet ønsker at mennesker forsamler sig til forskellige aktiviteter og arrangementer og Barmhjertighedspartiet vil støtte op om
alle tiltag, som afstedkommer dette.

Barmhjertighedspartiet vil udøve barmhjertighed i alle forhold til alt levende.
Barmhjertighedspartiet går ind for ligeberettigelse for de to køn, der hver især har både en feminin og en maskulin pol.

En mand kan ikke føle sig som en kvinde, for han ved ikke, hvordan en kvinde føler, men han har måske mere lyst til at klæde og opføre sig, som han tror, en kvinde har lyst til at klæde og opføre sig - og den anden vej omkring også, en kvinde kan ikke føle sig som en mand.......

Men begge køn har både en feminin og en maskulin pol, og begge køn har retten til at udtrykke sine poler, som vedkommende har mest lyst til.

Det er normerne omkring kønnene, vi skal ændre - kønnene kan vi ikke ændre på.
Barmhjertighedspartiet går ind for fuld frihed til journalister og støtter de nyhedsmedier, der tør, hvor andre tier.
Eksempler:

https://www.mayday-info.dk/about/

https://frihedsbrevet.dk/?gclid=Cj0KCQjwnvOaBhDTARIsAJf8eVPcTA-9YMCOYgWOaZbzoYJINT98RDlm9RRehpZV-Rdi76SxZmQ1aasaAq1EEALw_wcB


Se her har jeg fundet en, som ser fremtiden, som jeg ser den: