Landbrugsministeriet - lad os dyrke jorden frem for at lade den ligge som græsplæner, grusarealer og asfalterede områder
Ja det vigtigste overhovedet for vores eksistens er jo den ilt, vi indånder, det vand vi drikker, det mad vi spiser, og den ånd, vi lever i.
Derfor må jorddyrkningen tilgodese såvel legeme som sjælelig vækst. Vi må dyrke med barmhjertig hensyntagen til både os selv, vore medmennesker og kloden, Jorden.
Alle arealer mellem boligblokke, der nu ligger som græsplæner, kunne med glæde og sundhed for mange laves som til børnehaver i ordets egentlige forstand. Buske og træer, der plantes rundt om på offentlige arealer i forbindelse med boligbyggeri, bør være bær- og frugtbærende.
Der kunne anlægges krydderriurtebede rundt om, hvor folk frit kunne høste.

Der er flere fremsynede mennesker, der arbejder med jorddyrkning på en måde, der tilgodeser både mennesket og miljøet. 
På youtube søger man på "Regenerativt Jordbrug" og finder en del oplysning om emnet - f.eks "

S

Jeg køber mine grøntsager hos Karl Henning, og jeg er dybt taknemmelig for, at han holder gang i den biodynamiske jorddyrkning, så både dem, jeg laver mad til og jeg selv kan få den fantastiske smagsoplevelse og sundhed, som de bio- dynamiske grøntsager giver.
Tak til alle de ildsjæle, der arbejder for at højne både vores og jordens sundhed.
Vi - Barmhjertighedspartiet vil støtte jer, lade os inspirere og bede jer komme med forslag til, hvordan vi får mest mulig traditionelt landbrug og økologisk landbrug højnet og lagt om.