Sundhedsministeriet - en sund sjæl i et sundt legeme. 

Frem for at lade den sygdomsfremmende livsstil nedbryde vores sundhed og så forsøge at fjerne symptomer og lappe på skaderne, vil vi standse skadeforvolderne og sætte vækst i sundhedsfremmende tiltag - ganske som landbrugsministeriet ;) 

Vi vil ændre sygehusene til sundhedshuse.  Sundhedspersonalet - lægerne skal ikke lønnes i forhold til, hvor mange patienter, der passerer igennem deres konsultationslokale eller hvor mange recepter, de udskriver via net-konsultationer, nej en læge skal lønnes i forhold til, hvor mange at sine klienter, lægen inspirerer og hjælper til at bevare sundheden. Ja, nu går Barmhjertighedspartiet jo ind for et pengeløst samfund, men forstå princippet! 
 

 Vi vil bruge mange flere resurser på at vedligeholder et sundt immunforsvar, frem for at udvikle kemiske medicinalprodukter til at skjule symptomerne på de sygdomme og svagheder, vi påfører os ved at indtage underlødig næring, indånde forgiftet luft, drikke forurenet vand og leve et fortravlet liv med stress til følge. 
Al brug af giftstoffer skal forbydes, både dem, der sprøjtes med for ukrudt og “skadedyr”, og dem der tilføres fødevarer, for at få dem til at holde længere, se mere indbydende ud, fylde mere osv.  
Enhver form for chemtrails skal forbydes. 
De såkaldte “alternative” behandlingsformer skal rangere på lige fod med enhver anden behandlingsform, og enhver behandling - også hos tandlægen - skal betales via skattebilletten. 

Vi ved, at planter omsætter CO2 til O2 - altså kuldioxid til oxid – kultveilte til ilt, så er det sagt.
CO2 udråbes til at være årsag til globale klimaproblemer, og imens vi har travlt med at finde ud af, om dette skyldes ko-prutter eller noget andet, sprøjtes der fortsat gift ud på jorden, som slår f.eks. de planter ihjel, som spirer op mellem fliserne på p-pladsen udenfor mit vindue.
Det er jo os mennesker, der fælder skovene og forgifter naturen, så der opstår ubalance.
Vi må til at tænke selv hver især og bruge vores sunde fornuft, intuition og den viden, vi har erhvervet og tage stilling til, om vi skal tro på alt, hvad der siges i tv.
Vi bliver nødt til at forholde os til, hvad der udfolder sig omkring os, tage stilling og handle i forhold til det.
Boligforeningen, hvor jeg bor, sprøjter gift rundt omkring, hvor “man” mener, der ellers ville vokse uønskede planter.
Da jeg kontakter boligforeningen og brokker mig over giften svarer de, at de kun bruger lovlige gifte. Som om det ændrer på det fakta, at gift er giftigt.
På efterfølgende lejerforeningsmøde indgav jeg forslag til, at giftsprøjtningen skulle stoppes, men eftersom flertallet ønskede gift frem for græs og selvsåede vilde blomster, fortsættes giftsprøjtningen.
Den lovgivning, der tillader giftsprøjtning, er jo direkte sundhedsfarlig og naturnedbrydende – hvem kan ha` interesse i at sprøjte med gift på en p-plads andre end giftproducenterne? Hvorfor tjener lovgivningen ikke naturens tarv? Hvorfor tillader lovgivningen at kemisk industri vokser på bekostning af alt levende?
Er det ikke underligt?
Skal det ikke ændres?

 
Og hvor vil vi så få pengene fra? 
Det handler ikke om at finde penge til noget, det handler om at fordele dem, der allerede er på en anden måde.
 
Vi vil satse på velfærd og slække på velstand. 
Bruge mere energi på sund næring og slække på brug af medicin og gift
 
Sætte omsorg i fokus og gengæld, hævn og krig i parentes