Eksempler på områder, der kunne ændres til det bedre


I dag fik jeg digitalpost med besked om, at jeg har fået udbetalt 372 kr. for meget i boligstøtte for september måned, og dette vil blive fratrukket min boligstøtte for november.
Dette skyldes udbetaling af feriepenge kr. 3.368, som jeg optjente sidste år, hvor jeg vikarierede i en døgninstitution for multihandicappede borgere.
Naturligvis blev der trukket skat af disse penge, men jeg troede faktisk, disse penge var til at holde ferie for, som en lille "præmie", fordi jeg stillede op, da ingen andre ville/kunne. Jeg var da slet ikke forberedt på, at jeg skulle modregnes i boligstøtte.
Nå, men det er, som det er, og jeg synes, at lovgivningen og dermed fremgangsmåden, skal ændres.

Jeg ved ikke, hvor mange lønudgifter og andre udgifter, det koster, at regne ud og orientere mig om, at jeg skal tilbagebetale 372 kr. men jeg er ret sikker på, at der er brugt betydelig flere resurser på det, end hvad der svarer til 372 kr. Jeg gætter på, at systemet mister mindst har brugt 744 kr. ved at hente 372 kr. tilbage fra mig.
Når samfundet af den ene eller anden grund får brug for at trække på folkepensionisters arbejdskraft, (i mit tilfælde handlede det om, at ingen pædagoger turde vikariere, fordi de var bange for coronasmitte) så skal den pensionerede ikke efterfølgende belastes med stress, som kommer af digitale meddelelser om modregninger og ændringer i de fastlagte tilskud. Den indtjening, en pensionist optjener, når ingen andre træder til, bør være en ekstra fortjeneste, som ikke modregnes nogen steder -naturligvis betales der skat af pengene.
De arbejdstimer, der spares ved at de kontrolansatte frisættes, kunne med stor gavn for både klima, almen sundhed og klodens velbefindende, bruges i den biodynamiske jorddyrkning.
Som man har brugt mange resurser på at udregne, hvor mange resurser, man kan spare ved at regionalisere og umenneskeliggøre "de varme hænders" indsats i al form for pleje af de svage i vort samfund, kunne man nu bruge resurser på at undersøge, hvor mange resurser, man kan spare, ved at sætte hele kontrolsystemet til at arbejde for fysisk og psykisk sundhed, ikke kun i biodynamisk landbrug, men også indenfor pleje og omsorg for vore udsatte medmennesker.